'S-PORT

'S-PORT is een initiatief van de Gemeente Den Bosch met als doel alle kinderen op een toegankelijke manier het plezier van (samen) sporten te laten ervaren en zo bewegen te stimuleren.

Ook wij vinden het belangrijk dat kinderen de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen in hun sport en spel. Twee keer per week krijgen alle groepen gymles van vakleerkracht Tycho Demmink, verbonden aan 'S-PORT. De inhoud van het bewegingsonderwijs gaat volgens bepaalde methodes, maar regelmatig worden ook sportaanbieders uit de wijk betrokken bij de gymlessen. Hierdoor maken de kinderen kennis met de verschillende sporten die in de wijk worden aangeboden, en kunnen zij een betere keuze maken in wat bij hen past. 

Voor meer informatie, kijk gerust eens op de website van 'S-PORT!