UNESCO

UNESCO heeft als taak om wereldvrede te bevorderen door middel van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie. Onderwijs kan een belangrijke bijdrage leveren aan vrede. De UNESCO-slogan 'Vrede begint in de hoofden van mensen' sluit namelijk direct aan op het onderwijs. Als kinderen van jongs af aan respect voor elkaar krijgen bijgebracht, zullen zij minder snel ruzie maken. 

Binnen onze school willen wij initiatiefrijke en creatieve wereldburgers opleiden, met respect voor elkaar en hun leefomgeving. HIervoor wordt het UNESCO scholennetwerk actief verkend en ingezet.